Cysylltu

efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

dilysjones@gwynedd.gov.uk

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Mrs Dilys Ellis-Jones Pennaeth ac Athrawes CPA
Mr Siôn Tudor Jones Dirprwy Bennaeth a Athro blwyddyn 5 a 6
Mr Dafydd Williams Athro blwyddyn 3 a 4
Mrs Siwan Davies Athrawes blwyddyn 1 a 2
Miss Elliw Jones Athrawes Meithrin a Derbyn
Miss Leah Jones Cymorthydd y Cyfnod Sylfaen
Mrs Manon Roberts Cymorthydd
Mrs Nest Davies Ysgrifenyddes a Chlerc Llywodraethwyr
Mrs Catrin Morris Cogyddes
Mrs Ann Lloyd Cymorthydd Cegin
Mr Emyr Jones Gofalwr
Mr Euros Jones Swyddog Rygbi WRU
Miss Ffion Jones Cymorthydd Dysgu
English

Staff

Cysylltu efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

dilysjones@gwynedd.gov.uk

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs

Mrs Dilys Ellis-Jones Pennaeth ac Athrawes CPA
Mr Siôn Tudor Jones Dirprwy Bennaeth a Athro blwyddyn 5 a 6
Mr Dafydd Williams Athro blwyddyn 3 a 4
Mrs Siwan Davies Athrawes blwyddyn 1 a 2
Miss Elliw Jones Athrawes Meithrin a Derbyn
Miss Leah Jones Cymorthydd y Cyfnod Sylfaen
Mrs Manon Roberts Cymorthydd
Mrs Nest Davies Ysgrifenyddes a Chlerc Llywodraethwyr
Mrs Catrin Morris Cogyddes
Mrs Ann Lloyd Cymorthydd Cegin
Mr Emyr Jones Gofalwr
Mr Euros Jones Swyddog Rygbi WRU
Miss Ffion Jones Cymorthydd Dysgu