Staff

Mr Siôn Tudor Jones Pennaeth
Mr Llŷr Evans Pennaeth Cynorthwyol ac Athro Blwyddyn 5 a 6
Ceri Dolben-Evans Athrawes blwyddyn 3 a 4
Mrs Siwan Davies Athrawes blwyddyn 1 a 2
Miss Elliw Jones Athrawes Meithrin a Derbyn
Miss Leah Jones Cymorthydd y Cyfnod Sylfaen
Mrs Nest Davies Ysgrifenyddes a Chlerc Llywodraethwyr
Mrs Catrin Morris Cogyddes
Mr Emyr Jones Gofalwr
Mr Euros Jones Swyddog Rygbi WRU
Miss Ffion Jones Cymorthydd Dysgu
English

Cysylltu

efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

sion.jones@omedwards.ysgoliongwynedd.cymru

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Miss Llio Emlyn Roberts Cymorthydd Dysgu

Staff

Cysylltu efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

Ysgol O M Edwards © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Mrs Siwan Davies Athrawes blwyddyn 1 a 2
Miss Elliw Jones Athrawes Meithrin a Derbyn
Miss Leah Jones Cymorthydd y Cyfnod Sylfaen
Mrs Nest Davies Ysgrifenyddes a Chlerc Llywodraethwyr
Mrs Catrin Morris Cogyddes
Mr Emyr Jones Gofalwr
Mr Euros Jones Swyddog Rygbi WRU
Miss Ffion Jones Cymorthydd Dysgu
Ceri Dolben-Evans Athrawes blwyddyn 3 a 4
Mr Siôn Tudor Jones Pennaeth
Mr Llŷr Evans Pennaeth Cynorthwyol ac Athro Blwyddyn 5 a 6
Miss Llio Emlyn Roberts Cymorthydd Dysgu

01678 540242

sion.jones@omedwards.

ysgoliongwynedd.cymru

@YsgolOMEdwards