Calendr

Dyddiadau Pwysig 18/05/24 – Eisteddfod Llungwyn 20/05/24 – Gweithdy Pontydd gyda chwmni Jones Bros (bl.5 a 6) 21/05/24 - CPD Y Bala Gethin Jones Pêl-droed Bechgyn 5 a 6 22/05/24 – Gŵyl Rygbi Ysgol O M Edwards Bl.5 a 6 22/05/24 – Cyngerdd Yr Urdd Neuad Bentref 7.00 yh 23/05/24 – Cystadleuaeth Criced yr Urdd Bl.3 a 4 yn Nolgellau 24/05/24 – Ysgol yn cau 27/05/24 - 01/06/24 - Gwyliau Hanner Tymor ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 03/06/24 – Ysgol yn agor
English

Cysylltu

efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

sion.jones@omedwards.ysgoliongwynedd.cymru

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Calendr

Dyddiadau Pwysig 18/05/24 – Eisteddfod Llungwyn 20/05/24 – Gweithdy Pontydd gyda chwmni Jones Bros (bl.5 a 6) 21/05/24 - CPD Y Bala Gethin Jones Pêl-droed Bechgyn 5 a 6 22/05/24 – Gŵyl Rygbi Ysgol O M Edwards Bl.5 a 6 22/05/24 – Cyngerdd Yr Urdd Neuad Bentref 7.00 yh 23/05/24 – Cystadleuaeth Criced yr Urdd Bl.3 a 4 yn Nolgellau 24/05/24 – Ysgol yn cau 27/05/24 - 01/06/24 - Gwyliau Hanner Tymor ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 03/06/24 – Ysgol yn agor

Cysylltu efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

Ysgol O M Edwards © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

01678 540242

sion.jones@omedwards.

ysgoliongwynedd.cymru

@YsgolOMEdwards