Siarter Iaith

Ein nod yw y bydd pob plentyn yn gallu ac yn dewis siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol a thu hwnt ac ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig. Rydym wedi ennill gwobr AUR am ein gwaith yn yr ysgol ac yn gobeithio cynnal y gwaith da yn ystod y flwyddyn hon eto. Yn dilyn yr holiadur yn ystod Hydref, mae Swyddogion y Siarter Iaith wedi penderfynu gweithio ar y mannau gwan yn y data gwe iaith a pharhau i ganolbwyntio ar y targedau isod Cynnal y diddordeb mewn bandiau a cherddoriaeth gyfoes Gymraeg Cynyddu ddiddordeb mewn apiau/gwefannau a rhaglenni Cymraeg ar S4C a gyrru negeseuon yn y Gymraeg Adnabod y manteision o fod yn ddwy-ieithog gan hybu a chefnogi rieni i ddysgu Cymraeg. Yn ystod y flwyddyn, bydd y disgyblion a’r staff yn cydweithio ar drefnu digwyddiadau fydd yn hybu gwaith y Siarter Iaith yma. Os oes gennych syniadau am weithgareddau fyddai yn ymateb i’r targedau uchod, byddem yn falch iawn o glywed gennych.
Disco Calan Gaeaf
English

Cysylltu

efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

sion.jones@omedwards.ysgoliongwynedd.cymru

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Siarter Iaith

Ein nod yw y bydd pob plentyn yn gallu ac yn dewis siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol a thu hwnt ac ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig. Rydym wedi ennill gwobr AUR am ein gwaith yn yr ysgol ac yn gobeithio cynnal y gwaith da yn ystod y flwyddyn hon eto. Yn dilyn yr holiadur yn ystod Hydref, mae Swyddogion y Siarter Iaith wedi penderfynu gweithio ar y mannau gwan yn y data gwe iaith a pharhau i ganolbwyntio ar y targedau isod Cynnal y diddordeb mewn bandiau a cherddoriaeth gyfoes Gymraeg Cynyddu ddiddordeb mewn apiau/gwefannau a rhaglenni Cymraeg ar S4C a gyrru negeseuon yn y Gymraeg Adnabod y manteision o fod yn ddwy-ieithog gan hybu a chefnogi rieni i ddysgu Cymraeg. Yn ystod y flwyddyn, bydd y disgyblion a’r staff yn cydweithio ar drefnu digwyddiadau fydd yn hybu gwaith y Siarter Iaith yma. Os oes gennych syniadau am weithgareddau fyddai yn ymateb i’r targedau uchod, byddem yn falch iawn o glywed gennych.

Cysylltu efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

Ysgol O M Edwards © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Disco Calan Gaeaf

01678 540242

sion.jones@omedwards.

ysgoliongwynedd.cymru

@YsgolOMEdwards