Llywodraethwyr

Siôn Tudor Jones - Pennaeth Llŷr Evans - Dirprwy Bennaeth Alan Jones Evans - Cadeirydd Alwyn Roberts - Aelod Awdurdod Addysg Lleol Is-Gadeirydd Lowri Blain - Aelod Cyngor Cymuned Gareth Ll Williams - Aelod Awdurdod Addysg Lleol Aelod Cymunedol Llyr Edwards - Aelod Cymunedol Lowri Rees-Roberts - Rhiant Teleri Pugh - Rhiant Emrys Roberts - Rhiant Ffion Jones - Staff Ategol Nest Davies - Clerc Llywodraethol
English

Cysylltu

efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

sion.jones@omedwards.ysgoliongwynedd.cymru

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodraeth

wyr

Siôn Tudor Jones - Pennaeth Llŷr Evans - Dirprwy Bennaeth Alan Jones Evans - Cadeirydd Alwyn Roberts - Aelod Awdurdod Addysg Lleol Is-Gadeirydd Lowri Blain - Aelod Cyngor Cymuned Gareth Ll Williams - Aelod Awdurdod Addysg Lleol Aelod Cymunedol Llyr Edwards - Aelod Cymunedol Lowri Rees-Roberts - Rhiant Teleri Pugh - Rhiant Emrys Roberts - Rhiant Ffion Jones - Staff Ategol Nest Davies - Clerc Llywodraethol

Cysylltu efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

Ysgol O M Edwards © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

01678 540242

sion.jones@omedwards.

ysgoliongwynedd.cymru

@YsgolOMEdwards