Cysylltu

efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

dilysjones@gwynedd.gov.uk

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodraethwyr

Dilys Ellis-Jones Pennaeth Siôn Tudor Jones Dirprwy Bennaeth Alan Jones Evans Cadeirydd Alwyn Roberts Aelod Awdurdod Addysg Lleol Is-Gadeirydd Lowri Blain Aelod Cyngor Cymuned Gareth Ll Williams Aelod Awdurdod Addysg Lleol Aelod Cymunedol Llyr Edwards Aelod Cymunedol Lowri Rees-Roberts Rhiant Teleri Pugh Rhiant Emrys Roberts Rhiant Ffion Jones Staff Ategol Nest Davies Clerc Llywodraethol
English

Llywodraeth

wyr

Dilys Ellis-Jones Pennaeth Siôn Tudor Jones Dirprwy Bennaeth Alan Jones Evans Cadeirydd Alwyn Roberts Aelod Awdurdod Addysg Lleol Is- Gadeirydd Lowri Blain Aelod Cyngor Cymuned Gareth Ll Williams Aelod Awdurdod Addysg Lleol Aelod Cymunedol Llyr Edwards Aelod Cymunedol Lowri Rees-Roberts Rhiant Teleri Pugh Rhiant Emrys Roberts Rhiant Ffion Jones Staff Ategol Nest Davies Clerc Llywodraethol

Cysylltu efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

dilysjones@gwynedd.gov.uk

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs