Cysylltu

efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

dilysjones@gwynedd.gov.uk

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Gwaith Elusennol

English
Ymgyrch bore coffi Macmillan Yn flynyddol byddwn fel ysgol yn cefnogi ymgyrch Macmillan drwy drefnu bore coffi a stondin gacennau yn yr ysgol. Braf iawn ydi cael cydweithio gyda aelodau’r pwyllgor lleol sydd hefyd yn dod i roi cymorth i’r ysgol. Bydd disgyblion blwyddyn 6 yr ysgol yn gyfrifol am drefnu a gweithio yn ystod y bore coffi yma. Plant Mewn Angen Mae’r diwrnod yma yn ddiwrnod i ni roi cymorth i eraill drwy drefnu gweithgareddau gwahanol drwy’r ysgol a chodi arian ar gyfer achosion da. Byddwn hefyd yn derbyn bocsys ar gyfer plant mewn angen drwy elusen ‘Ymgyrch Plentyn y Nadolig’.

Gwaith

Elusennol

Cysylltu efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

dilysjones@gwynedd.gov.uk

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs

Ymgyrch bore coffi Macmillan Yn flynyddol byddwn fel ysgol yn cefnogi ymgyrch Macmillan drwy drefnu bore coffi a stondin gacennau yn yr ysgol. Braf iawn ydi cael cydweithio gyda aelodau’r pwyllgor lleol sydd hefyd yn dod i roi cymorth i’r ysgol. Bydd disgyblion blwyddyn 6 yr ysgol yn gyfrifol am drefnu a gweithio yn ystod y bore coffi yma. Plant Mewn Angen Mae’r diwrnod yma yn ddiwrnod i ni roi cymorth i eraill drwy drefnu gweithgareddau gwahanol drwy’r ysgol a chodi arian ar gyfer achosion da. Byddwn hefyd yn derbyn bocsys ar gyfer plant mewn angen drwy elusen ‘Ymgyrch Plentyn y Nadolig’.