Cyfeillion yr Ysgol

Mae Cyfeillion yr ysgol yn grwp o rieni ac athrawon sydd yn trefnu digwyddiadau yn ystod y flwyddyn er mwyn codi arian ar gyfer yr ysgol. Mae pwyllgorau yn cael ei drefnu yn ystod y flwyddyn ac mae croeso cynnes i bawb. Mae’r arian gasglwyd yn cael ei ddefnyddio i brynu adnoddau ac offer i ddisgyblion yr ysgol. Bydd Cyfeillion yr ysgol yn trefnu Ffair Nadolig a Ffair Haf bob blwyddyn. Rydym yn gwerthfawrogi yn fawr am yr holl waith ac amser sydd yn mynd ati i drefnu’r digwyddiadau yn ystod y flwyddyn. Rydym yn hynod o ffodus o gael Cymuned mor gefnogol. Os ydych yn dymuno bod yn ran o gyfeillion yr ysgol, mae croeso i chi ymuno yn y grwp ar Facebook "Cyfeillion Ysgol O M Edwards" Bydd dyddiadau cyfarfodydd yn cael ei rannu ar y grwp. Swyddogion Cyfeillion Ysgol O M Edwards Cadeirydd: Gwenllian Roberts Ysgrifenyddes: Lois Fflur Jones Trysorydd: Lowri Blain
English
Ffair Nadolig
Ffair Haf wedi'i drefnu gan Cyfeillion yr ysgol

Cysylltu

efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

sion.jones@omedwards.ysgoliongwynedd.cymru

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyfeillion yr

Ysgol

Mae Cyfeillion yr ysgol yn grwp o rieni ac athrawon sydd yn trefnu digwyddiadau yn ystod y flwyddyn er mwyn codi arian ar gyfer yr ysgol. Mae pwyllgorau yn cael ei drefnu yn ystod y flwyddyn ac mae croeso cynnes i bawb. Mae’r arian gasglwyd yn cael ei ddefnyddio i brynu adnoddau ac offer i ddisgyblion yr ysgol. Bydd Cyfeillion yr ysgol yn trefnu Ffair Nadolig a Ffair Haf bob blwyddyn. Rydym yn gwerthfawrogi yn fawr am yr holl waith ac amser sydd yn mynd ati i drefnu’r digwyddiadau yn ystod y flwyddyn. Rydym yn hynod o ffodus o gael Cymuned mor gefnogol. Os ydych yn dymuno bod yn ran o gyfeillion yr ysgol, mae croeso i chi ymuno yn y grwp ar Facebook "Cyfeillion Ysgol O M Edwards" Bydd dyddiadau cyfarfodydd yn cael ei rannu ar y grwp. Swyddogion Cyfeillion Ysgol O M Edwards Cadeirydd: Gwenllian Roberts Ysgrifenyddes: Lois Fflur Jones Trysorydd: Lowri Blain

Cysylltu efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

Ysgol O M Edwards © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Ffair Nadolig
Ffair Haf wedi'i drefnu gan Cyfeillion yr ysgol

01678 540242

sion.jones@omedwards.

ysgoliongwynedd.cymru

@YsgolOMEdwards