E-Ddiogelwch / E-Safety

Digwyddiadau / Events

YsgolOMEdwards @denbigh_timber fair play for working in all that rain!!!! Diolch am ddal ati - tybed beth fydd hwn??? https://t.co/w0iC7Vzwoz
YsgolOMEdwards @gaitoms Brysia wella!!!!!
YsgolOMEdwards RT @ovalzonerugby: News: New kit presentation to @RygbiBala by Gwyn Roberts Construction https://t.co/az1iOC3Ogs
YsgolOMEdwards RT @EglwysiLlanRhos: Dyddiad i’ch dyddiadur 📆 ! Nos Wener, Hydref 12 am 6:30 o’r gloch, cynhelir Cyfarfod Bach Capel Carmel, Llanuwchllyn…
YsgolOMEdwards Llongyfarchiadau mawr i Siôn Tudor Jones a Mari ar enedigaeth Gweni Siôn bore ma! Chwaer fach hyfryd i Lili Megan! X x gan bawb! @sion_tudor