Cysylltu

efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

dilysjones@gwynedd.gov.uk

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Mrs Dilys Ellis-Jones Pennaeth Mr Siôn Tudor Jones Dirprwy Bennaeth Mr Siôn Tudor Jones Athro blwyddyn 5 a 6 Mr Dafydd Williams Athro blwyddyn 3 a 4 Mrs Siwan Davies Athrawes blwyddyn 1 a 2 Miss Elliw Jones Athrawes Meithrin a Derbyn Mrs Dilys Ellis Jones Athrawes CPA Leah Jones Cymorthydd y Cyfnod Sylfaen Ffion Jones Cymorthydd y Cyfnod Sylfaen Manon Roberts Cymorthydd 1:1 Nest Davies Ysgrifenyddes a Chlerc cinio Catrin Morris Cogyddes Ann Lloyd Cymorthydd Cegin Emyr Jones Gofalwr Beryl Jones Glanhawraig Euros Jones Swyddog Rygbi WRU

Staff

Mrs Dilys Ellis-Jones Pennaeth Mr Siôn Tudor Jones Dirprwy Bennaeth Mr Siôn Tudor Jones Athro blwyddyn 5 a 6 Mr Dafydd Williams Athro blwyddyn 3 a 4 Mrs Siwan Davies Athrawes blwyddyn 1 a 2 Miss Elliw Jones Athrawes Meithrin a Derbyn Mrs Dilys Ellis Jones Athrawes CPA Leah Jones Cymorthydd y Cyfnod Sylfaen Ffion Jones Cymorthydd y Cyfnod Sylfaen Manon Roberts Cymorthydd 1:1 Nest Davies Ysgrifenyddes a Chlerc cinio Catrin Morris Cogyddes Ann Lloyd Cymorthydd Cegin Emyr Jones Gofalwr Beryl Jones Glanhawraig Euros Jones Swyddog Rygbi WRU

Cysylltu efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

dilysjones@gwynedd.gov.uk

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs