Calendr

Dyddiadau Pwysig 19/02/24 – Ysgol yn ail-agor 22/02/24 – Eisteddfod Ddawns yr Urdd – Ysgol Y Moelwyn 23/02/24 – Noson Cyfeillion yn Yr Eagles 01/03/24 – Dydd Gŵyl Dewi/Eisteddfod Ysgol 06/03/24 – Eisteddfod Cylch Penllyn yr Urdd – Ysgol Godre'r Berwyn 07/03/24 – Diwrnod Y Llyfr 07/03/24 – Cystadleuaeth Pêl-droed Yr Urdd Merched 5/6 11/03/24 – Cystadleuaeth Pêl-rwyd Yr Urdd Merched 5/6 16/03/24 – Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd yr Urdd – Ysgol Bro Idris 22/03/24 – Ysgol yn cau 25/03/24 – 05/04/24 – Gwyliau'r Pasg 08/04/24 – Ysgol yn ail-agor ar gyfer Tymor yr Haf
English

Cysylltu

efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

sion.jones@omedwards.ysgoliongwynedd.cymru

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Calendr

Dyddiadau Pwysig 19/02/24 – Ysgol yn ail-agor 22/02/24 – Eisteddfod Ddawns yr Urdd – Ysgol Y Moelwyn 23/02/24 – Noson Cyfeillion yn Yr Eagles 01/03/24 – Dydd Gŵyl Dewi/Eisteddfod Ysgol 06/03/24 – Eisteddfod Cylch Penllyn yr Urdd – Ysgol Godre'r Berwyn 07/03/24 – Diwrnod Y Llyfr 07/03/24 – Cystadleuaeth Pêl-droed Yr Urdd Merched 5/6 11/03/24 – Cystadleuaeth Pêl-rwyd Yr Urdd Merched 5/6 16/03/24 – Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd yr Urdd – Ysgol Bro Idris 22/03/24 – Ysgol yn cau 25/03/24 – 05/04/24 – Gwyliau'r Pasg 08/04/24 – Ysgol yn ail-agor ar gyfer Tymor yr Haf

Cysylltu efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

Ysgol O M Edwards © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

01678 540242

sion.jones@omedwards.

ysgoliongwynedd.cymru

@YsgolOMEdwards