E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards Edrych ymlaen i weld y criw hwyliog yma ar Cyw yr Awr Fawr 2 o’r gloch fory ar facebook a you tube! @S4C @criwCYWhttps://t.co/VRdP2IK73g
16hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch i Hari ai chwaer Shobha am y lluniau ohonynt yn dathlu Dashain! @npBritish @GwEGogleddCymru @BCouncil_Wales https://t.co/D6UVgCdxQD
16hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch yn fawr @gethinlefty am fod yn batod i addasu ar y tywydd heddiw!!! 🌧💨💦 https://t.co/05lEaiEWa9
YsgolOMEdwards Pethau Pwysig ⁦@criwCYW⁩ ⁦@S4C⁩ Ffrindiau a caredigrwydd. https://t.co/9FTaVtzqjh
YsgolOMEdwards Pob lwc i Cymru heno ma a llongyfarchiadau mawr i @AlunWynJones ar ei gamp anhygoel!!!! @RYGBook https://t.co/gc9c3TUUqx

Tymor yr Haf 2017

 

Trip CA2

 

IMG_4392 Small
IMG_4393 Small
IMG_4394 Small
IMG_4395 Small
IMG_4396 Small
IMG_4397 Small
IMG_4398 Small
IMG_4399 Small
IMG_4400 Small
IMG_4401 Small
IMG_4402 Small
IMG_4403 Small
IMG_4404 Small

Aeth disgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 ar drip i ben y Gogarth yn Llandudno ac yna i’r goedwig Zip World yn Betws y Coed yn y prynhawn. Diwrnod llawn hwyl.

Year 3, 4, 5 and 6 pupils went on a trip to Llandudno and Zip world Forest this term. A fun filled day!

Coginio

 

IMG_4405 Small
IMG_4406 Small
IMG_4407 Small
IMG_4408 Small
IMG_4409 Small
IMG_4410 Small

Dyma disgyblion blwyddyn 1 a 2 yn brysur yn coginio gan ddefnyddio wyau gan ieir yr ysgol.

Year 1 and 2 pupils cooking using the eggs from the hens in school.

Trip y Cyfnod Sylfaen i Sw Bae Colwyn

 

IMG_4411 Small
IMG_4412 Small
IMG_4413 Small
IMG_4414 Small
IMG_4415 Small
IMG_4416 Small
IMG_4417 Small
IMG_4418 Small
IMG_4419 Small
IMG_4420 Small
IMG_4421 Small
IMG_4422 Small
IMG_4423 Small
IMG_4424 Small
IMG_4425 Small
IMG_4426 Small
IMG_4427 Small
IMG_4428 Small

Roedd hi’n ddiwrnod braf i ddisgyblion blwyddyn derbyn, 1 a 2 fynd ar eu trip i Sw Bae Colwyn. Pawb wedi mwynhau ei hunain.

It was a beautiful day for the reception, year 1 and 2 pupils to visit Colwyn Bay Zoo. Everyone enjoyed their day!

Noson bbq

 

IMG_4429 Small
IMG_4430 Small
IMG_4431 Small
IMG_4432 Small
IMG_4433 Small
IMG_4434 Small
IMG_4435 Small
IMG_4436 Small
IMG_4437 Small
IMG_4438 Small
IMG_4439 Small
IMG_4440 Small
IMG_4441 Small

Noson barbeciw braf iawn eleni. Diolch i bawb am eich cymorth.

We had a lovely night for the bbq this year. Thank you everybody for their support.

Diwrnod blasu i ddisgyblion Meithrin newydd

 

IMG_4442 Small
IMG_4443 Small
IMG_4444 Small
IMG_4445 Small
IMG_4446 Small
IMG_4447 Small
IMG_4448 Small
IMG_4449 Small
IMG_4450 Small
IMG_4451 Small

Dyma’r disgyblion newydd fydd yn cychwyn yn y blwyddyn Meithrin mis Medi.

Here are the new Nursery pupils who will start in the Nursery class in September.

Mabolgampau

 

IMG_4452 Small
IMG_4453 Small
IMG_4454 Small
IMG_4455 Small
IMG_4456 Small
IMG_4457 Small
IMG_4458 Small
IMG_4459 Small
IMG_4460 Small
IMG_4461 Small
IMG_4462 Small

Llongyfarchiadau i tîm Dyfrdwy am ennill y mabolgampau eleni.

Congratulations to Dyfrdwy team for winning the Sports day this year.

Blwyddyn Meithrin a Derbyn yn coginio

cacen
cacen 10
cacen 11
cacen 12
cacen 2
cacen 3
cacen 4
cacen 5
cacen 6
cacen 7
cacen 8
cacen 9
wy
wy 1
wy 2
wy 3
wy 4

Dyma disgyblion blwyddyn Meithrin a Derbyn yn coginio omlet, crempog a cacennau gan ddefnyddio’r wyau gan ieir yr ysgol. Roedd pawb wedi mwynhau cymryd y cyfrifoldeb o fwydo, rhoi dŵr a chasglu wyau.

Here are the nursery and reception class cooking omelette, pancake and cake using the eggs from the hens in school. Everyone enjoyed having the responsibility of feeding, and collecting the eggs.

O dan y Dŵr

 

dwr
dwr 1
dwr 10
dwr 11
dwr 2
dwr 3
dwr 4
dwr 5
dwr 6
dwr 7
dwr 8
dwr 9

Dyma blwyddyn Derbyn gyda’u prosiect celf diweddar O dan y Dŵr.

Here are reception class with their under the water Art project.

Arbrofi gyda jeli

IMG_4339 Small
IMG_4340 Small
IMG_4341 Small
IMG_4342 Small

Gwaith gwyddoniaeth gyda blwyddyn 5 ar hydoddi gyda jeli.

Science work with year 5, experimenting with jelly.

Hanes yr ysgol

IMG_4346 Small
IMG_4347 Small
IMG_4348 Small
IMG_4349 Small
IMG_4350 Small
IMG_4351 Small
IMG_4352 Small
IMG_4353 Small
IMG_4354 Small
IMG_4355 Small

Diolch i Gwenda Williams o Archifdy Dolgellau am ddod atom i ddweud ychydig o hanes ysgolion yr ardal. Cawsom weld hen luniau a gafael mewn arteffactau o’r gorffennol a clywed llawer o hanesion am blant yn yr hen lyfrau log. Hefyd, diolch i Katie Brunskill sydd wedi bod yma yn actio hanes Syr O M Edwards yn blentyn gyda grwpiau o blant yn ddiweddar fel rhan o’i chwrs drama yn y coleg.

Thanks to Gwenda Williams for visiting us. She works in the Dolgellau Archives and brought with her many interesting old photos, artefacts and stories about our local schools. Also, thanks to Katie Brunskill for coming in to do drama work on O M Edwards’ school days ac part of her college degree.

Ymweld â Parc

IMG_4356 Small
IMG_4357 Small
IMG_4358 Small
IMG_4359 Small
IMG_4360 Small
IMG_4361 Small
IMG_4362 Small
IMG_4363 Small
IMG_4364 Small
IMG_4365 Small
IMG_4366 Small
IMG_4367 Small
IMG_4368 Small
IMG_4369 Small
IMG_4370 Small
IMG_4371 Small
IMG_4372 Small
IMG_4373 Small
IMG_4374 Small

Roedd disgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi treulio prynhawn yn dysgu mwy am yr ardal Parc a chael hanesion lleol. Diolch i bawb am y croeso.

Year 1 and 2 pupils went to Parc for the afternoon to learn more about the village and the surrounding area. Thank you for the warm welcome.

Gwyddoniaeth gyda Bob – OPAL

IMG_4375 Small
IMG_4376 Small
IMG_4377 Small
IMG_4378 Small
IMG_4379 Small
IMG_4380 Small
IMG_4381 Small
IMG_4382 Small

Diolch i Bob Griffiths am ddod draw i gynnal sesiwn gwyddoniaeth gyda disgyblion blwyddyn 3 a 4 – arolwg pryfaid genwair. Wedi cael llawer o hwyl yn darganfod 32 pryfaid genwair o 5 twll.

Thank you Bob Griffiths for the science investigation with year 3 and 4. How many worms in a 20 x 20cm square? A fun morning!

Eisteddfod Llangollen

IMG_4383 Small
IMG_4384 Small
IMG_4383 Small
IMG_4384 Small

Roedd disgyblion blwyddyn 5 wedi cael diwrnod bendigedig yn Eisteddfod Llangollen. Pawb wedi mwynhau.

Year 5 had a lovely day in Eisteddfod Llangollen.

Ffair Wledig yn Rhyg

IMG_4390 Small
IMG_4391 Small
IMG_4390 Small
IMG_4391 Small

Dyma Llŷr Edwards yn cyfweld y criw yma am eu diddordeb gwledig, yn sgil hysbysebu’r Ffair Wledig sydd ymlaen ar Fferm Rhyg.

Here is Llyr Edwards interviewing some of the pupils talking about their interests in countryside activities.  

Dawnsio gyda Zoe Smith

 

IMG_4299 Small
IMG_4300 Small
IMG_4301 Small
IMG_4302 Small
IMG_4303 Small
IMG_4304 Small
IMG_4305 Small
IMG_4306 Small
IMG_4307 Small
IMG_4308 Small

Diolch i Zoe Smith am ddod draw at ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 i greu dawns gyfoes fel rhan o waith thema Iechyd a Lles. Pawb wedi mwynhau.

As part of Health and Wellbeing work, year 3 and 4 took part in a contemporary dance session with Zoe Smith. Thank you for a fun morning.

Diod ysgawen

 

IMG_4309 Small
IMG_4310 Small
IMG_4311 Small
IMG_4312 Small
IMG_4313 Small
IMG_4314 Small
IMG_4315 Small
IMG_4316 Small
IMG_4317 Small
IMG_4318 Small
IMG_4319 Small
IMG_4320 Small
IMG_4321 Small

Dyma ddisgyblion blwyddyn 1 a 2 yn gwneud diod ysgawen. Roedd yn flasus iawn!

Here are year 1 and 2 pupils making elder flower drink. It was very tasty.

Gwersi William Mathias

 

IMG_4322 Small
IMG_4323 Small
IMG_4324 Small
IMG_4325 Small
IMG_4326 Small
IMG_4327 Small
IMG_4337 Small
IMG_4343 Small
IMG_4344 Small
IMG_4345 Small

Mae’r holl ddisgyblion sydd wedi derbyn gwersi offerynnau flwyddyn yma wedi cael y cyfle i berfformio yn y gwasanaeth ar fore Dydd Gwener. Diolch i bawb am eu gwaith caled.

The pupils receiving William Mathias music lessons in school have started to perform on Friday morning. Well done everyone!

Pagoda newydd

 

IMG_4328 Small
IMG_4329 Small
IMG_4330 Small

Rydym wedi cael pagoda newydd y tymor yma. Byddwn yn ei ddefnyddio fel dosbarth tu allan i gysgodi o’r haul neu’r glaw. Pawb wrth eu boddau.

Our outside Pagoda, used as a teaching area in hot and wet weather. We enjoy being outside.

Dangos a dysgu

 

IMG_4332 Small
IMG_4385 Small
IMG_4386 Small
IMG_4387 Small
IMG_4388 Small
IMG_4389 Small
IMG_4463 Small
IMG_4464 Small
IMG_4465 Small
IMG_4466 Small

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyflwyno eu sgwrs Dangos a dysgu. Mae pob un wedi siarad yn wych o flaen y dosbarth.

Thank you to all the pupils who have prepared and presented their speech in front of the class. Great work.

Gwersi beicio

 

IMG_4333 Small
IMG_4334 Small
IMG_4335 Small
IMG_4336 Small
IMG_4338 Small

Sgwrs bwysig i blwyddyn 6 am pa mor bwysig ydi cael beic mewn cyflwr diogel a chymwys i fynd ar y ffordd, yna dysgu rheolau sylfaenol cyn cael mentro ar y ffyrdd cyhoeddus. Pawb wedi pasio lefel 1 a 2 cwrs diogelwch beicio.

Important talk for year 6 on the importance of maintaining bikes to road worthy standards, and learning basic highway codes before going on public roads. Everyone passed level 1 and 2 bike safety test.

Bwganod Brain

 

IMG_4467 Small
IMG_4468 Small
IMG_4467 Small
IMG_4468 Small

Mae disgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn brysur yn creu bwganod brain i’r ardd lysiau. Gobeithio bydd yr adar yn cadw draw!

Year 1 and 2 pupils has been creating scarecrow for the vegetable garden in school, let’s hope they will scare the birds away! 

Criced cyflym

 IMG 4291 Small

Llongyfarchiadau mawr  i’r tîm criced cyflym ar ennill y gystadleuaeth yn Nolgellau.

Congratulations to the quick cricket team for winning the competition in Dolgellau.

Athletau yr Urdd

 

IMG_4289 Small
IMG_4290 Small
IMG_4289 Small
IMG_4290 Small

Dyma’r disgyblion fu’n cymryd rhan yn yr athletau Rhanbarthol yr Urdd yn Harlech. Pob lwc i Lliwen, Elis, Cynan, Joseff ac Owen Anthony yn mynd ymlaen i’r rownd nesaf ym Mae Colwyn.

Here are the pupils taking part in the athletics Urdd competition in Harlech. Good luck to Lliwen, Elis, Cynan, Joseff and Owen Anthony who will be competing in the next round in Colwyn Bay.

Adeiladu cwch

 

cwch
cwch 2
cwch 3
cwch 4
cwch 5
cwch 6
cwch 7

Dyma disgyblion blwyddyn Derbyn yn adeiladu cwch gan ddefnddio ffoil ac yna yn arbrofi sawl bloc oedd y cwch yn ei ddal.

Here are the Reception class building a boat with foil and experimenting how many blocks will the boat hold.

Taith gerdded

 

IMG_4292 Small
IMG_4293 Small
IMG_4294 Small
IMG_4295 Small
IMG_4296 Small
IMG_4297 Small
IMG_4298 Small

Fel rhan o thema Iechyd a Lles Cyfnod Allweddol 2 y tymor yma, aeth disgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 ar daith gerdded o Bermo at Dolgellau, 9 milltir i gyd. Da iawn chi.

As a part of our Health and wellbeing theme this term, year 3, 4, 5 and 6 pupils completed the Mawddach Trail, 9 miles! Well done.

Cymru.fm

IMG_4245 Small
IMG_4246 Small
IMG_4247 Small
IMG_4248 Small
IMG_4249 Small
IMG_4250 Small
IMG_4251 Small
IMG_4252 Small

Cafodd ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 y cyfle i greu rhaglen ar cymru.fm gyda Marc Griffith. Roedd pawb wedi mwynhau cymryd rhan. Mae posib i chwi wrando ar y rhaglen drwy glicio ar y linc isod. 

Year 5 and 6 have been creating their own radio station with Marc Griffiths. They all enjoyed taking part. You can listen to the programme by clicking on the link below.

https://www.mixcloud.com/cymruFM/ysgol-o-m-edwards-662017/

Cwpan yr Urdd.

 IMG 4254 Small

Dyma ddisgyblion yr ysgol fu’n cymryd rhan yng ngystadleuaeth cwpan yr Urdd. Pawb wedi chwarae yn arbennig o dda gan lwyddo i ddod yn 2il yn y gyngrair.

Here are the pupils who took part in the Urdd cup competition. The team played extremely well and came 2nd in the league. Well done!

Cwpan yr Urdd Merched

 IMG 4253 Small

Dyma’r merched fu’n cymryd rhan yng ngystadleuaeth cwpan yr Urdd y Merched. Pawb wedi chwarae yn arbennig o dda gan dderbyn y 3ydd wobr.

Here are the girls football team taking part in the Girls Urdd Cup competition. They played extremely well and came 3rd.

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

 

IMG_4237 Small
IMG_4238 Small
IMG_4240 Small
IMG_4241 Small
IMG_4242 Small
IMG_4243 Small

Roedd nifer o unigolion a phartion yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn Mhen y Bont yr Ogwrn. .Llongyfarchiadau mawr i Enlli, Lowri, Cadog, parti llefaru a’r parti Cerdd Dant ar gyrraedd y llwyfan eleni. Diolch yn fawr iawn i bob hyfforddwr am roi eu hamser i'w dysgu.

 We had a very busy week in the National Eisteddfod in Bridgend with many pupils taking part in various competitions. Congratulations to everyone on their success during the week. We would like to thank all the people who helped in our success.  

 Enlli Davies, 3ydd Unawd blwyddyn 5 a 6

 Cadog Edwards, 3ydd Llefaru

 Lowri Jarman, 3ydd Alaw werin:

 Parti Cerdd Dant, 1af

 Parti llefaru, 3ydd

 Eisteddfod Llungywn

 

IMG_4183 Small
IMG_4184 Small
IMG_4185 Small
IMG_4186 Small
IMG_4187 Small
IMG_4189 Small
IMG_4190 Small
IMG_4191 Small
IMG_4192 Small
IMG_4193 Small
IMG_4194 Small
IMG_4195 Small
IMG_4196 Small
IMG_4197 Small
IMG_4198 Small
IMG_4199 Small
IMG_4200 Small
IMG_4201 Small
IMG_4202 Small
IMG_4203 Small

Cafwyd bore arbennig yn yr ysgol ar Ddydd Gwener, Mai 26ain, pan wahoddwydd beirniaid y gwaith cartref i’r ysgol i feirniadu gwaith y disgyblion. Roedd pob un disgybl wedi bod yn brysur iawn a derbyniodd pawb rubanau neu arian i’w llongyfarch ar eu camp. Llongyfarchiadau mawr i Lowri Jarman ar ennill y gadair am y farddoniaeth orau. Llongyfarchiadau i Teilo hefyd am dderbyn y tlws am yr eitem gerddorol unigol orau o dan 12 oed.

 Yna, roedd diwrnod prysur arall yn y Neuadd Bentref ar Ddydd Sadwrn, Mai y 27ain. Bu cystadlu llwyfan  brwd, blynyddoedd Meithrin, derbyn 1 a 2 yn yr Eisteddfod bore a blynyddoedd 3 i 6 yn y prynhawn. Da iawn chi gyd blant a diolch i chi gyd am gefnogi yr Eisteddfod leol.

We had a wonderful morning on Friday, May 26th, when we invited the Eisteddfod judges to school to give their adjudications. All children in the school had been very busy and everyone had ribbons or money to congratulate them on their achievements. We congratulate Lowri Jarman on winning the chair for the best poetry writing and to Teilo for winning the trophy for the best individual instrumental piece under 12.

Then, on Saturday, May 27thwe were busy again singing and reciting in the Village Hall. Well done to all the children and thank you all for supporting the local Eisteddfod.

Athletau’r Urdd

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion fu’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth athletau’r Urdd eleni. Mi fydd nifer o unigolion yn mynd ymlaen i gystadlu yn y rownd nesaf yn Harlech. Pob lwc i bawb.

Congratulations to all the pupils who took part in the Urdd Athletics competition. Many individuals will be competing in the next round in Harlech. Good luck.

Wythnos Cerdded i'r Ysgol

cerdded ir ysgol
cerdded ir ysgol Small
wythnos cerdded ir ysgol Small
wythnos cerdded ir ysgol.jpg1 Small
wythnos cerdded ir ysgol1 Small
wythnos cerdded ir ysgol2 Small
wythnos cerdded ir ysgol3 Small
wythnos cerdded ir ysgol4 Small
wythnos cerdded ir ysgol5 Small

Dyma'r disgyblion gymrodd ran yn yr wythnos gerdded i'r ysgol. 65 disgybl wedi cymryd rhan i gyd. Roedd rhai wedi cerdded yn bell iawn. Da iawn chi. Diolch i Paula Owen, Swyddog Diogelwch y Ffyrdd am ddod draw gyda anwyddau newydd i bawb fu'n cymryd rhan.

Here are the pupils that participated  in the walk to school week. 65 pupils participated. Some of them walk a few miles to school. Well done! Thank you Paula Owen, Road Safety Officer for visiting the school with free items for all that participated.

Llwyddiant Celf a chrefft yn yr Eisteddfod Cenedlaethol

Mari a Twm Small

Llongyfarchiadau mawr i Mari Elgan, 2il a Twm 3ydd am waith Celf a Dylunio Cenedlaethol yr Urdd 2017

Congratulations Mari and Twm 2nd and 3rd at the Urdd National Eisteddfod with Art and Craft.

Clwb Pel droed Y Bala

 

Bala Small
Bala1 Small
Bala2 Small
Bala3 Small
Bala4 Small

Diolch i Lliwen a Cadog am fynd i Ysgol Bro Tegid i helpu gyda'r paentio tuag at gêm fawr beldroed clwb y Bala penwythnos yma!

Cadog and Lliwen helping at Ysgol Bro Tegid to paint before the big football game this weekend.

Cystadleuaeth Rygbi yn Aberystwyth

 rygbiAberystwyth Small

Dyma'r tim rygbi yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Genedlaethol yr Urdd yn Aberystwyth. Chwaraeodd y plant yn arwrol yn erbyn timau o safon uchel iawn.

Here are the rugby team competing in th Urdd competition. They played extremly well againt strong teams. Well done!

Cystadleuaeth Traws Gwlad

 

Traws Gwlad Small
Traws Gwlad.jpg1 Small
Traws Gwlad Small
Traws Gwlad.jpg1 Small

Da iawn bawb am gymryd rhan yng nghystadleuaeth Traws gwlad yng Nghoed y Brenin. Llongyfarchiadau anferth i Lliwen a Gwydion, cyntaf yn y ras merched a ras bechgyn.

All these pupils took part in the cross country competition in Coed y Brenin. Congratulations to Lliwen and Gwydion the winners in the boys and girls races.

Ymweliad Dafydd Roberts

Dafydd Roberts 1 Small
Dafydd Roberts 2 Small
Dafydd Roberts 3 Small
Dafydd Roberts Small

Cawsom fore gwych gyda Dafydd Roberts yn sôn am ei waith fel gwyddonydd am ddwy flynedd a hanner yn Ynys Georgia, Antartica, bore gwych o wybodaeth!!

Fantastic morning with Dafydd Roberts discussing his scientific research work at Georgia, Antartica for two years!!