E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Newyddion Diweddaraf/ Latest News

Tymor yr Haf 2015

Summer Term 2015

Y Storm yn Cannock Chase Forest

Ymweld â Byd Mari Jones

10953277_10153663508898296_1160986357654719431_n Small
11063606_10153663506728296_5650224548243395814_n Small
11144071_10153663509828296_5505162514022296353_n Small
11201864_10153663508148296_2121017813967054314_n Small
11221410_10153550842883189_3655621698983413855_n Small
11252557_10153663511938296_9126839560298993565_n Small
11666163_10153663507288296_3720932194154527367_n Small
11666223_10153663509413296_1871061704229863420_n Small
11667286_10153663510088296_3587986280454041756_n Small
11667463_10153663510668296_6692720958412009220_n Small
11701045_10153663511283296_1565562986126953543_n Small
1908123_10153663507738296_1342100442615237734_n Small

Aeth plant bwyddyn derbyn am dro i Fyd Mari Jones yn ddiweddar ar ôl bod yn dysgu am ei hanes yn yr ysgol. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain. Diolch i'r staff yn y Ganolfan Byd Mari Jones am y croeso!

Reception class had a trip to Mary Jones' World after learning about her history in school. They all enjoyed themselves and thankyou to the staff for the welcome.

Blwyddyn 6 yn rafftio

10392440_10207342026898974_8418245720805949199_n Small
10405390_10207342023138880_6943123862219380857_n Small
11542020_10207342026298959_5772090218515465473_n Small
11693958_10207342026138955_2122759327248429892_n Small
11703292_709455479187043_6919517648642324321_n Small
11704986_709455515853706_3166408410232173755_n Small
11737898_10207342027498989_8923330239594291678_n Small

Mwynhaodd blant blwyddyn 6 ddiwrnod gwlyb a llawn hwyl yng Nghanolfan Rafftio Tryweryn yn ddiweddar. Braf oedd gweld pawb wrth eu boddau yn mwynhau yn yr haul.

Lately, year 6 enjoyed a wet, fun-packed day at the White Water Rafting Centre. It was nice to see the children enjoying themselves in the sunshine!

 

Llythyrau o Jelashwary

11403427_10207329449024535_1656420795099489018_n Small
11659341_10207329448024510_6894744838807475538_n Small
1908154_10207329448464521_5783660706132249290_n Small

Ar ôl i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 anfon llythyrau i blant yn Ysgol Jelashwary yn holi am fywyd ffermio a bwyd yno, derbyniodd yr ysgol lythyrau yn ôl. Roedd pawb wedi mwynhau darllen a dysgu am fywyd gwahanol sydd gan y plant yn Nepal. 

After year 5 and 6 pupils sent letters to Jelashwary school in Nepal to ask about food and farming, they shortly recieved some letters back. They thoroughly enjoyed learning about how different life is in Nepal.

Arolwg trychfilod

11168520 10207329238619275 5541094408878183806 n Small

Diolch i Bob am ddod draw at flwyddyn 5 a 6 yn ystod yr wythnos wyddonol i wneud arolwg trychfilod ar gyfer Opal.

Thank you to Bob for coming to school during science week to do some minibeast investigation for Opal.

Trip Cyfnod Allweddol 2

11059843_10153444910253844_5144525644610552877_n Small
11141759_10207321194338173_831396293141629095_n Small
11181193_10153444909498844_4670395999104129986_n Small
11202438_10153444912273844_6749251797108465497_n Small
11209372_10207321180057816_1810567963570119538_n Small
11219540_10207321191258096_5446571001427282322_n Small
11222345_10207321191858111_612832660709501361_n Small
11252557_10207321123696407_5960153390606672891_n Small
11403069_10153444910143844_961428944964049813_n Small
11403204_10207321178777784_2556586465578594900_n Small
11403329_10207321177177744_2358531269830990375_n Small
11665670_10153444911673844_2446095904136520791_n Small
11666063_10153444909278844_3732363599165795178_n Small
11667416_10207321123416400_792749510203360923_n Small
11701015_10207321175297697_3052739893985704747_n Small
11705201_10207321175537703_4377432149690413453_n Small
11705344_10207321124576429_8707257697491092017_n Small

Dyma blant blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn mwynhau eu trip yn Hwylfan a Chastell Caernarfon.

Here's year 3, 4, 5 and 6 pupils enjoying their trip to the fun centre and Caernarfon castle.

Trip Cyfnod Sylfaen

11219161_680436678755308_3958782464761477052_n Small
11659432_680438402088469_7895885532050895587_n Small
11659549_680437898755186_7669006059728370987_n Small
11665500_10153654988143296_7479816965275875204_n Small
11665688_680437285421914_653930537620697991_n Small
11667329_10153654988738296_7962626174909279260_n Small
11694118_10153654989408296_2305754685179902927_n Small
11703015_680436112088698_6436536615240857210_n Small
11709568_10153654988378296_4171089458899929296_n Small

Dyma blant blwyddyn Derbyn, 1 a 2 yn mwynhau eu trip yn Llyn Brenig ac ar y castell bownsio yn y Ganolfan Hamdden.

Here's the reception, year 1 and 2 class having fun on their trip to Brenig Lake and on the bouncy castle.

Athletau'r Urdd ym Mharc Eirias

11667342 709392002537645 7480760674109260747 n

Llongyfarchiadau mawr i Tudur am ennill y wobr gyntaf yn y ras 600m yng nghystadleuaeth athletau'r Urdd ym Mharc Eirias. Go dda ti Tudur!

A huge congratulations to Tudur for winning the 600m race at Eirias Park for the Urdd athletics competition. Well done you Tudur!

Helpu Nepal

11147879_10207266486890521_9164228501435380672_n Small
11402692_10207266486050500_5879266311406398151_n Small
11694118_10207266485850495_3734711921396421272_n Small

Ar ôl casglu swm anhygoel o arian i helpu pobl Nepal ar ôl y daeargryn yn ddiweddar, cafodd yr ysgol neges gan Bishnu. Braf oedd cael clywed ganddynt. Dyma'r neges;

After raising an amazing amount of money for Nepal following the awful earthquake, it was great for our school to hear from Bishnu. Here's the message that was sent;

"Dear Dilys namaste! The fund you have sent us we have bought a lot of food rice, daal, pea, chick pea, beaten rice kidney beans. It will last us for 5 month for 18 people in Sonrisa. Thank you so much, also Lakpa Sherpa who is our eldest girl has passed her exam in first devision. We got a cake for her to celebrate. She is looking +2 A level to study science."

Hanes Patagonia

10325209 10207259532356662 6362352265739522611 n Small

Roedd blwyddyn 5 a 6 wedi mwynhau sgwrs gyda Beryl Griffiths am hanes Patagonia a phwy o Lanuwchllyn aeth drosodd yno 150 o flynyddoedd yn ôl. Diolch am y sgwrs hynod o ddiddorol.

Thank you Beryl Griffiths for coming to school to talk to uear 5 and 6 pupils. They enjoyed learning about the people who went to Patagonia from Llanuwchllyn 150 years ago.

Brwydr y Bandiau

 

10632701_10207247004963485_5112356806185740029_n Small
11412325_10207247005963510_2923611252408364498_n Small
11667348_10207247003003436_4342663064575718748_n Small
11695826_10207247003403446_5678078264520179155_n Small

 

Llongyfarchiadau mawr i'r Storm am ddod yn fuddigol yng nghystadleuaeth brwydr y bandiau Cann Office yn ddiweddar. Gwych!

A huge congratulations to the Storm for coming first in the "Battle of the Bands" in Cann Office! Brilliant!

Helfa trychfilod

IMG_1339 Small
IMG_1340 Small
IMG_1341 Small
IMG_1342 Small
IMG_1346 Small
IMG_1347 Small
IMG_1348 Small
IMG_1349 Small
IMG_1350 Small

 

Diolch yn fawr iawn i Bob am ddod draw i'r ysgol at dosbarth Meithrin a Derbyn, 1 a 2 i ddysgu a chwilio am drycfilod yn yr ardd. Roedd pawb wedi mwynhau.

Thank you to Bob Griffiths for coming to see Nursery, Reception, year 1 and 2 pupils to teach them about minibeasts. The children really enjoyed their day.

Cwis Llyfrau

Cwis llyfrau
Cwis llyfrau 2
Cwis llyfrau
Cwis llyfrau 2

Da iawn i bawb am gystadlu yn y cwis llyfrau eleni a llongyfarchiadau i grŵp blwyddyn 4 am ddod yn drydydd!

Well done to the teams who competed in the book quiz this year and congratulations to year 4 for coming 3rd. 

Gorsaf dywydd yn yr Ysgol

gorsafdywydd Small
gorsafdywydd1 Small
gorsafdywydd Small
gorsafdywydd1 Small

Mae gorsaf dywydd Netatmo yn yr Ysgol rwan. Byddwn yn gallu dilyn y tywydd yn fanwl iawn!
Netatmo weather station is now at school for us to follow the weather closely!

 PC John

pcjohn1 Small
pcjohn2 Small
pcjohn1 Small
pcjohn2 Small

Diolch PC John am ddod atom i ddysgu sut i gadw'n saff ar y rhyngrwyd! Roedd blwyddyn Derbyn wedi mwynhau dysgu am y bobl sydd yn ei'n helpu mewn argyfwng. 

Thanks to PC John for coming to talk to us about keeping safe on the internet! Reception class enjoyed learning about the people who help us in emergencies.

 Gwobr platinwm Eco Ysgolion

ecosgolion1 Small
ecosgolion2 Small
ecosgolion3 Small
ecosgolion4 Small

Mae'r ysgol wedi ennill y wobr Platinwm Eco Gyngor yn ddiweddar. Rydym yn hynod falch ein bod yr Ysgol gyntaf yng Ngwynedd i gael yr anrhydedd yma! Diolch i'r holl ddisgyblion am weithio mor glaed tuag at ennill y wobr yma.
The school has won the Platinum award for being an Eco School! We are proud to be the only School in Gwynedd to win this so far! Well done to the pupils for working so hard to achieve this award. 

Mabolgampau

mabolgampau1 Small
mabolgampau10 Small
mabolgampau2 Small
mabolgampau3 Small
mabolgampau4 Small
mabolgampau5 Small
mabolgampau6 Small
mabolgampau7 Small
mabolgampau8 Small
mabolgampau9 Small

Cafwyd prynhawn llawn hwyl a chystadlu ym Mabolgampau’r Ysgol yn ddiweddar. Daeth Dyfrdwy yn fuddugol am y trydedd flwyddyn yn olynnol!  Llongyfarchiadau mawr i chi gyd, a diolch i’r holl rieni a ddaeth i gefnogi.

We recently had a fun filled afternoon in the School Athletics. This year’s winners were Dyfrdwy, who won for the 3rd year in a row! Congratulations to you all, and many thanks to those who came to support.

Eisteddfod Llungwyn

llungwyn1 Small
llungwyn2 Small
llungwyn1 Small
llungwyn2 Small

 Ar ddydd Sadwrn, Mai y 23ain, cafwyd diwrnod prysur iawn a phob plentyn yn yr ysgol yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod. Enillwyd gwobrau lu, arian a rubanau o bob lliw am ganu, llefaru, arlunio, crefft, ysgrifennu barddoniaeth a rhyddiaith. Llongyfarchiadau i bob un ohonoch a diolch am gefnogi yr Eisteddfod. Llongyfarchiadau mawr i Osian ar ennill cwpan am y barddoniaeth gorau oed Cynradd, ac Ywain ar ennill cwpan y cystadleuydd mwyaf addawol yn yr adran canu a Cherdd Dant.

We had a busy day on Saturday, May the 23rd in the local Eisteddfod. All the children took part in various competitions and many won prizes for singing, reciting, art and craft, writing stories and poetry. Congratulations to you all and thank you for your support to the local Eisteddfod.Well done to everyone who competed and a huge congratulations to Osian for winning the cup for the best poetry in the primary section, and to Ywain for winning the cup for the most promising competitor in the singing section.

Cwpan yr Urdd

peldroedUrdd Small

Da iawn fechgyn am chwarae yn arbennig o dda yn nghystadleuaeth cwpan yr Urdd eleni. Ennill 4 gem ond colli ar y "penalties".

Well done to the boys for competing the Urdd's football tournament this year. They won 4 games but lost during the penalty shoot-outs. 

Llangrannog

llangrannog Small
llangrannog1 Small
llangrannog10 Small
llangrannog11 Small
llangrannog12 Small
llangrannog13 Small
llangrannog14 Small
llangrannog15 Small
llangrannog16 Small
llangrannog17 Small
llangrannog18 Small
llangrannog19 Small
llangrannog2 Small
llangrannog3 Small
llangrannog4 Small
llangrannog5 Small
llangrannog6 Small
llangrannog7 Small
llangrannog8 Small
llangrannog9 Small

Aeth blwyddyn 5 a 6 i Llangrannog yn ddiweddar. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn fawr iawn yn cymryd rhan mewn llwyth o weithgareddau amrywiol.

Lately, year 5 and 6 pupils visited Llangrannog. Everyone enjoyed themselves thoroughly whilst taking part in the various activities. 

Eisteddfod Genedlaethol yn Nghaerffili

caerffili1 Small
caerffili2 Small
caerffili3 Small
caerffili4 Small
caerffili5 Small
caerffili6 Small
IMG_1154 Small
IMG_5961 Small
IMG_5962 Small
IMG_5963 Small
IMG_5964 Small
IMG_5965 Small
IMG_5966 Small
ystorm2 Small

 Cafwyd wythnos brysur iawn i Adran Llanuwchllyn gyda nifer fawr o eitemau wedi mynd drwodd i’r Genedlaethol. Rhaid canmol pawb fu yn cystadlu yn y rhagbrofion ond heb gael llwyfan y tro hwn yn anffodus. Gwnaeth pob un ohonoch waith arbennig:   Osian Daley Tyson ar y delyn a’r gitar; Enlli yn llefaru; yr ensemble lleisiol; Harley yn llefaru ail iaith; y parti deulais; y côr; parti unsain blwyddyn 4; a Gweno ar yr unawd a’r alaw werin. Ond, braf iawn oedd gweld a chlywed enw yr Adran ar y llwyfan wedi dod i’r gwobrau:

Dydd Llun – Lowri Jarman yn 2il am lefaru blwyddyn 2 ac iau, Enlli Davies yn 3ydd am ganu unawd blwyddyn 3 a 4. Nel Llewelyn yn cogionio yng nghystadleuaeth Cogurdd, Y Storm yn ennill grwp pop neu roc i fandiau blwyddyn 6 ac iau.

Dydd Mawrth – Gweno Elin Jarman yn 3ydd am lefaru blwyddyn 5 a 6.

Dydd Mercher – Parti llefaru blwyddyn 6 ac iau i adrannau yn 1af,a’r Parti cerdd dant blwyddyn 6 ac iau i adrannau yn 3ydd.

Ardderchog a llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi bod yn hyfforddi a chefnogi’r plant yn ystod eu taith i’r Eisteddfod Genedlaethol.

 Adran Llanuwchllyn had a busy half term with so many competing in the National Eisteddfod. We have to praise all that took part in the prelims, but were not lucky enough to get through to the stage this year. They all performed at their best:   Osian Daley Tyson on the guitar and harp; Enlli reciting; the vocal ensemble; Harley reciting; the two-part group; the choir; year 4’s unison group; and Gweno in the solo and folk song. It was great to hear and watch some of the performers going on to the stage.

On Monday – Lowri Jarman got 2nd prize for reciting, Enlli Davies got 3rd for her solo, ‘Y Storm’ won the pop and rock band.

On Tuesday – Gweno Elin Jarman got 3rd prize for reciting.

On Wednesday – The reciting group came 1st, and the cerdd dant group were 3rd. 

Brilliant and congratulations to you all! We also wish to thank everyone who have helped prepare and support the children in all the competitions on their journey through to the National Eisteddfod.

Athletau'r Urdd

athletau1 Small
athletau2 Small
athletau3 Small
athletau4 Small
athletau5 Small
athletau6 Small
athletau7 Small

Da iawn i'r athletwyr am gystadlu ddoe! Mi wnaeth pawb ymdrechu yn galed iawn! Pob lwc i Tudur a Guto sydd wedi mynd drwodd i'r Dalaith, Parc Eirias.

Well done to the athletes for competing yesterday! Everyone tried very hard! Good luck to Tudur and Guto in the next round in Eirias Park.

 Cyntaf drwy Gymru

Llongyfarchiadau mawr i dim pel rwyd yr Ysgol am ddod yn fuddigol yn nhystdleuaeth Genedlaethol yr Urdd yn Machynlleth!

Congratulations to the netball team for coming first throughout Wales in the Urdd's National tournament!

Medalau am gyfansoddi Cerddoriaeth a Lluniadu 2D yn Genedlaethol 

Llongyfarchiadau mawr i Lliwen Davies ac Osian Daley-Tyson sydd wedi derbyn eu medalau Cenedlaethol am gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Daeth Osian yn ail am gyfansoddi Cerddoriaeth a Lliwen yn gyntaf am Luniadu 2D trwy Gymru. Go dda chi wir!

A huge congratulations to Lliwen Davies and Osian Daley-Tyson that received The Urdd's National Medals. Osian came second for his composing and Lliwen for her first prize 2D drawing. Well done to you both!

Glanllyn

bl2glanllyn1 Small
bl2glanllyn2 Small
bl2glanllyn3 Small
bl2glanllyn4 Small
bl2glanllyn5 Small
bl2glanllyn6 Small

Roedd disgyblion blwyddyn 2 wedi cael prynhawn wrth eu boddau yn Glanllyn. Diolch i gwmni teledu 'Ceidiog' am drefnu.

Year 2 pupils enjoyed an afternoon in Glanllyn. Thank you to "Ceidiog" the television company for organizing.

Shelter Box

shelterbox1 Small
shelterbox2 Small
shelterbox3 Small
shelterbox4 Small
shelterbox5 Small

Diolch yn fawr iawn Geoff Uttley a'i gyfeillion am ddod draw i ddangos y 'Shelter Box' mae Clwb Rotary yn yrru i wledydd mewn argyfwng! Mae 40 wedi mynd i Nepal!
Thank you very much Geoff Uttley and friends for bringing us a Rotary 'Shelter box' for us to see what is inside for countries who need the help! 40 have been sent to Nepal!

Helpu Nepal

Alaw Nel Gweno a Catrin Small
Beicio bl 1 a 2 Small
Blwyddyn 3 a 4 sgipio Small
Blwyddyn 4 Small
Catrin Gruff Elis a Nedw Small
Isaac Elliw Caio Hari Brychan a Malena Small
Merched blwyddyn 3 Small
Plant blwyddyn Meithrin Small
Rhys Elsa Begw Seth a Cai Small

Mae'r ysgol wedi llwyddo i godi swm anhygoel o arian i Nepal drwy gael eu noddi ym mhob dosbarth i wneud gweithgaredd penodol. Roedd y gweithgareddau yn cynnwys;

The school has raised an amazing amount of money to Nepal by sponsoring children to do various activities. The activities held were:

Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 - bod yn dawel am 2 awr/sponsored silence for 2 hours

Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4 - sgipio i gopa'r Everest/skip the summit of Everest

Blwyddyn 1 a 2/ Year 1 and 2 - beicio fyny ac i lawr Everest/ cycle up and down Everest 

Blwyddyn Meithrin a Derbyn/ Nursery and Reception class - beicio i gopa'r Everest/ cycle to the summit of Everest 

Prynhawn hwyl

hh1
hh10
hh11
hh12
hh13
hh14
hh15
hh16
hh17
hh18
hh19
hh2
hh20
hh21
hh22
hh3
hh4
hh5
hh6
hh7
hh8
hh9

Diolch i gyfeillion yr ysgol am drefnu noson hwyl nos Iau 23 o Ebrill. Roedd castell bownsio, twrnament pêl droed, rownderi, stondin fwyd, siop fferins, peintio wynebau, a llawer o weithgareddau eraill. Perfformiodd band Y Storm eu cân sydd wedi mynd drwodd i'r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerffili. Roedd pawb wedi mwynhau noson braf llawn hwyl.

Thankyou to the PTA for organizing a fun night on Thursday 23rd of April. We had a football tournament, rounders, bouncy castle, food stall, sweets shop, face painting and many other activities. Y Storm also performed their song which has gone through to the National Eisteddfod in Caerphilly. Everyone enjoyed a lovely sunny evening filled with fun.

Eurig Sailsbury

barddoniaeth
Eurigbarddoni
barddoniaeth
Eurigbarddoni

Diolch yn fawr i'r Eisteddfod Llungwyn am drefnu i Eurig Sailsbury ddod draw at flwyddyn 5 a 6 i farddoni! Roedd pawb wedi mwynhau. 
Thank you to Eisteddfod Llungwyn for organizing Eurig Sailsbury to come and do poetry writing with year 5 and 6. Everyone enjoyed themselves.

Twrnament Pêl-droed yr Urdd

peldroedbechgyn
peldroedmerched
peldroedbechgyn
peldroedmerched

Da iawn i'r merched a'r bechgyn am gystadlu yn nhwrnament pêl droed yr Urdd. Enillodd y merched ddwy gêm, un gêm gyfartal a colli un gêm. Enillodd y bechgyn ddwy gêm a chollwyd un. Ymdrech dda gan bawb!

Well done to the girls and boys for competing in the Urdd football tournament. The girls won two games, drew one and lost one game. The boys won two games and lost one. Good effort from everyone.

Winifred yn dathlu ei phenblwydd yn 130 oed

Winifred
winifred1
winifred2
winifred3
winifred4
winifred5

Dydd Llun 13 o Ebrill, aeth pawb o'r ysgol i'r orsaf drên Llanuwchllyn i weld 'Winifred' yr injan stem yn symud am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Roedd Winifred hefyd yn dathlu ei phenblwydd yn 130 oed. Os hoffech wybod mwy am Winifred, edrychwch ar y ddolen isod;

On Monday the 13th of April, all the children went to the train station in Llanuwchllyn  to see Winifred the steam engine moving for the first time since her restoration. Winifred was also celebrating her 130th birthday.If you would like to learn more about Winifred, have a look at the link below;

http://bala-lake-railway.co.uk/stock/Winifred/winifred.html

Tlysau a chwpan yr Urdd

cwpan adran gydar maricau Uchaf yn y Rhanbarth
tlws celf a chrefft
tlws llefaru

Llongyfarchiadau mawr i'r Adran am ennill tlws Llefaru, tlws Celf a Chrefft a chwpan yr Adran gyda'r marciau uchaf yn yr Eisteddfod Sir. Mae pawb wedi gweithio mor galed. Da iawn chi.

Congratulations to the Adran for winning the Reciting and Arts and Craft trophy and also the cup for the Adran with the highest points in the County. Everyone has worked so hard. Well done you.