E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards Taith gerdded yr Urdd heno diolch i @Pantymarch a Jean Roberts am arwain y daith ac i Esyllt a Sioned am y bwyd! Di… https://t.co/dtN4VWzvwt
YsgolOMEdwards RT @samwarburton_: 500 Retweets and I’m making a comeback 👀😂 Good luck to @cardiff_blues for the forthcoming season! #RollingBackTheYears
YsgolOMEdwards RT @CyngorGwynedd: 🚗 For some years now the Council has invited the county's Primary Schools to nominate two pupils from the junior sectio…
YsgolOMEdwards RT @CyngorGwynedd: 🚗 Ers rhai blynyddoed bellach mae'r Cyngor wedi gwahodd ysgolion cynradd y sir i enwebu dau ddisgybl o’r adran iau i fod…
YsgolOMEdwards Noson cyri a cerddoriaeth @HWB hen Gorwelion Bala, pob lwc Jonathan a Zoe ar y fenter newydd! https://t.co/8mpED0fbBu
Up

Newyddion Yr Ysgol / School Newsletter

Dyma bapur newydd yr ysgol - sef "Llais y Llan".  Mae croeso i chi lawrlwytho copi i weld beth rydym wedi bod yn ei wneud!

Here's the school's newspaper.  Feel free to download a copy to find out what we've been doing!

 
 
Powered by Phoca Download