E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards Da iawn chi bawb! Great work today! @BBCCiN @S4C https://t.co/9n3BrqGwCS
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Da iawn chi bore ma côr blwyddyn 3,4,5 a 6! 👍 https://t.co/it8EzOFHIY
11hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @EglwysiLlanRhos: Bore fory am 10:00, cynhelir Gwasanaeth #SulyrUrdd Penllyn yng Nghapel Tegid,Y Bala. Bydd @YBerwyn, @YsgolOMEdwards, @…
YsgolOMEdwards Da iawn Lowri edrych ymlaen i dy weld yn y sioe newydd gyda Deian 🌟🌟🌟! @S4C @GwEGogleddCymru @CelfGwyneddArtshttps://t.co/x52Qj7irNi
YsgolOMEdwards Am wych pawb wedi mwynhau @CwmniFranWen Twrw Dan a Dicw, negeseuon pwysig! Pawb wedi mwynhau @CelfGwyneddArtshttps://t.co/JSx7YofV4H

Staff yr Ysgol - School Staff

Dilys

Mrs Dilys Ellis-Jones

Pennaeth

Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Elliw

Miss Elliw Jones

Athrawes Blwyddyn

Meithrin a Derbyn

Siwan

Mrs Siwan Davies

Pennaeth Cyfnod Sylfaen

Athrawes Blwyddyn 1 a 2

 Sion 

 Mr Siôn Tudor Jones

Dirprwy bennaeth

AthroBlwyddyn 3 a 4 

Carys

Mrs Carys Edwards

Cynorthwy-ydd Dysgu

Ffion

Miss Ffion Jones

Cynorthwy-ydd Dysgu

Edwina

Miss Edwina Owen

Cynorthwy-ydd Cyfnod Sylfaen

Manon

Mrs Manon Roberts

Cynorthwy-ydd Dysgu

Leah

Mrs Leah Jones

Cynorthwy-ydd Dysgu

Catrin

Mrs Catrin Morris

Cogyddes a Chlerc

Jen

Mrs Jennifer Jones

Glanhawraig

Gwendo

Mrs Gwendoline Evans

Goruchwyliwr Amser Cinio

 Nest

Mrs Nest Davies 

Ysgrifenyddes

 

Lindsey

Mrs Lindsey Wright 

Cynorthwy-ydd Cegin

 

 

 

 Sian

Mrs Sian Roberts

Cynorthwy-ydd Cegin

Iola

Mrs Iola Edwards

Athrawes

Nia M

Mrs Nia Morgan 

Athrawes

Euros

Mr Euros Jones 

Swyddog Rygbi