E-Ddiogelwch / E-Safety

Digwyddiadau / Events

YsgolOMEdwards RT @shanranson: @aeronpughe1 diolch i #bendant am ddod draw i ddweud Ahoi ac agor ardal chwarae allan Cylch Meithrin Llanuwchllyn heddiw ma…
17hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards @RygbiBerwyn @RygbiBala @RgcSouth @RGC_East Llongyfarchiadau mawr i’r tri!
YsgolOMEdwards @denbigh_timber fair play for working in all that rain!!!! Diolch am ddal ati - tybed beth fydd hwn??? https://t.co/w0iC7Vzwoz
YsgolOMEdwards @gaitoms Brysia wella!!!!!
YsgolOMEdwards RT @ovalzonerugby: News: New kit presentation to @RygbiBala by Gwyn Roberts Construction https://t.co/az1iOC3Ogs

Staff yr Ysgol - School Staff

Dilys

Mrs Dilys Ellis-Jones

Pennaeth

Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Elliw

Miss Elliw Jones

Athrawes Blwyddyn

Meithrin a Derbyn

Siwan

Mrs Siwan Davies

Pennaeth Cyfnod Sylfaen

Athrawes Blwyddyn 1 a 2

 Sion 

 Mr Siôn Tudor Jones

Dirprwy bennaeth

AthroBlwyddyn 3 a 4 

Carys

Mrs Carys Edwards

Cynorthwy-ydd Dysgu

Ffion

Miss Ffion Jones

Cynorthwy-ydd Dysgu

Edwina

Miss Edwina Owen

Cynorthwy-ydd Cyfnod Sylfaen

Manon

Mrs Manon Roberts

Cynorthwy-ydd Dysgu

Leah

Mrs Leah Jones

Cynorthwy-ydd Dysgu

Catrin

Mrs Catrin Morris

Cogyddes a Chlerc

Jen

Mrs Jennifer Jones

Glanhawraig

Gwendo

Mrs Gwendoline Evans

Goruchwyliwr Amser Cinio

 Nest

Mrs Nest Davies 

Ysgrifenyddes

 

Lindsey

Mrs Lindsey Wright 

Cynorthwy-ydd Cegin

 

 

 

 Sian

Mrs Sian Roberts

Cynorthwy-ydd Cegin

Iola

Mrs Iola Edwards

Athrawes

Nia M

Mrs Nia Morgan 

Athrawes

Euros

Mr Euros Jones 

Swyddog Rygbi