E-Ddiogelwch / E-Safety

Digwyddiadau / Events

Mon Sep 04
HMS
Tue Sep 05
HMS
Wed Sep 06
Ysgol yn Agor
YsgolOMEdwards RT @CydagCynradd: Cynhadledd CYDAG Cymdeithas Ysgolion Dros Addusg Gymraeg Llanrindod Hydref 20 2017 @HwbNews https://t.co/ykl8LAHazv https…
YsgolOMEdwards @RSPBCymru @ConwyCBC diolch am y sgwrs ar Ben y Gogarth! https://t.co/pa8f0j2qDy
YsgolOMEdwards @ZipworldUK prynhawn gwych yn trampolinio!! Diolch @Sean Taylor https://t.co/qWARJmTbjY
YsgolOMEdwards @CPDLlanuwchllyn y tîm buddugol @GarethBale11 yn y cefndir! 🏀⚽️🏀⚽️ https://t.co/GOddtW3AHp

Staff yr Ysgol - School Staff

Dilys

Mrs Dilys Ellis-Jones

Pennaeth

Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Elliw

Miss Elliw Jones

Athrawes Blwyddyn

Meithrin a Derbyn

Siwan

Mrs Siwan Davies

Pennaeth Cyfnod Sylfaen

Athrawes Blwyddyn 1 a 2

 Sion 

 Mr Siôn Tudor Jones

Dirprwy bennaeth

AthroBlwyddyn 3 a 4 

Carys

Mrs Carys Edwards

Cynorthwy-ydd Dysgu

Ffion

Miss Ffion Jones

Cynorthwy-ydd Dysgu

Edwina

Miss Edwina Owen

Cynorthwy-ydd Cyfnod Sylfaen

Manon

Mrs Manon Roberts

Cynorthwy-ydd Dysgu

Leah

Mrs Leah Jones

Cynorthwy-ydd Dysgu

Catrin

Mrs Catrin Morris

Cogyddes a Chlerc

Jen

Mrs Jennifer Jones

Glanhawraig

Gwendo

Mrs Gwendoline Evans

Goruchwyliwr Amser Cinio

 Nest

Mrs Nest Davies 

Ysgrifenyddes

 

Lindsey

Mrs Lindsey Wright 

Cynorthwy-ydd Cegin

 

 

 

 Sian

Mrs Sian Roberts

Cynorthwy-ydd Cegin

Iola

Mrs Iola Edwards

Athrawes

Nia M

Mrs Nia Morgan 

Athrawes

Euros

Mr Euros Jones 

Swyddog Rygbi