E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Staff yr Ysgol - School Staff

Dilys

Mrs Dilys Ellis-Jones

Pennaeth

Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Elliw

Miss Elliw Jones

Athrawes Blwyddyn

Meithrin a Derbyn

Siwan

Mrs Siwan Davies

Pennaeth Cyfnod Sylfaen

Athrawes Blwyddyn 1 a 2

 Sion 

 Mr Siôn Tudor Jones

Dirprwy bennaeth

AthroBlwyddyn 3 a 4 

Carys

Mrs Carys Edwards

Cynorthwy-ydd Dysgu

Ffion

Miss Ffion Jones

Cynorthwy-ydd Dysgu

Edwina

Miss Edwina Owen

Cynorthwy-ydd Cyfnod Sylfaen

Manon

Mrs Manon Roberts

Cynorthwy-ydd Dysgu

Leah

Mrs Leah Jones

Cynorthwy-ydd Dysgu

Catrin

Mrs Catrin Morris

Cogyddes a Chlerc

Jen

Mrs Jennifer Jones

Glanhawraig

Gwendo

Mrs Gwendoline Evans

Goruchwyliwr Amser Cinio

 Nest

Mrs Nest Davies 

Ysgrifenyddes

 

Lindsey

Mrs Lindsey Wright 

Cynorthwy-ydd Cegin

 

 

 

 Sian

Mrs Sian Roberts

Cynorthwy-ydd Cegin

Iola

Mrs Iola Edwards

Athrawes

Nia M

Mrs Nia Morgan 

Athrawes

Euros

Mr Euros Jones 

Swyddog Rygbi