E-Ddiogelwch / E-Safety

Digwyddiadau / Events

YsgolOMEdwards Taith y Mawddach heddiw, 14.2km, 25,630 o stepiau! @ysgolioniachABM https://t.co/J1tl10RKT4
YsgolOMEdwards RT @Dolgellaucc: Llongyfarchiadau i @YsgolOMEdwards ar ennill y gystadleuaeth criced cyflym heddiw. Diolch am gefnogi'r gystadleuaeth
YsgolOMEdwards @EglwysiLlanRhos Diolch Carwyn am wasanaeth hyfryd mewn Cymraeg, Saesneg a Maori!!! Tipyn o gamp!!!
YsgolOMEdwards RT @EglwysiLlanRhos: Oedfa fedydd yng Ngharmel bore ma!Hyfryd oedd croesawu Manw i deulu'r ffydd,a hynny yng nghwmni teulu,ffrindiau ac ael…
YsgolOMEdwards @VegTrug @schoolgardens funny creatures have arrived at school!!! https://t.co/GNw5dJOYCk

Staff yr Ysgol - School Staff

Dilys

Mrs Dilys Ellis-Jones

Pennaeth

Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Elliw

Miss Elliw Jones

Athrawes Blwyddyn

Meithrin a Derbyn

Siwan

Mrs Siwan Davies

Pennaeth Cyfnod Sylfaen

Athrawes Blwyddyn 1 a 2

 Sion 

 Mr Siôn Tudor Jones

Dirprwy bennaeth

AthroBlwyddyn 3 a 4 

Carys

Mrs Carys Edwards

Cynorthwy-ydd Dysgu

Ffion

Miss Ffion Jones

Cynorthwy-ydd Dysgu

Edwina

Miss Edwina Owen

Cynorthwy-ydd Cyfnod Sylfaen

Manon

Mrs Manon Roberts

Cynorthwy-ydd Dysgu

Leah

Mrs Leah Jones

Cynorthwy-ydd Dysgu

Catrin

Mrs Catrin Morris

Cogyddes a Chlerc

Jen

Mrs Jennifer Jones

Glanhawraig

Gwendo

Mrs Gwendoline Evans

Goruchwyliwr Amser Cinio

 Nest

Mrs Nest Davies 

Ysgrifenyddes

 

Lindsey

Mrs Lindsey Wright 

Cynorthwy-ydd Cegin

 

 

 

 Sian

Mrs Sian Roberts

Cynorthwy-ydd Cegin

Iola

Mrs Iola Edwards

Athrawes

Nia M

Mrs Nia Morgan 

Athrawes

Euros

Mr Euros Jones 

Swyddog Rygbi