E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards Cyfarfod Carmel diolch i’r beirniaid!! @IolaEds @Candelasband @osianhuw noson gartrefol a doniau lleol!… https://t.co/7ltT5rmiIJ
YsgolOMEdwards RT @EglwysiLlanRhos: Cyfarfod Bach Carmel Nos fory, sef nos Wener, Hydref 12 am 6:30 o’r gloch. Croeso cynnes i bawb! @YsgolOMEdwards @…
YsgolOMEdwards @RygbiBerwyn Da iawn Tanaka ar criw, gwaed Pennantlliw ynddo!!!

Mae’r Ysgol wedi derbyn y faner werdd Eco Ysgol, Haf 2010

Mae’r Ysgol O.M.Edwards yn pwysleisio’r angen i fod yn Eco-gyfeillgar. Mae hyn yn cynnwys:

 • Ail-gylchu papur, adnoddau, dillad, stampiau.
 • Creu compost o wastraff cegin
 • Addysgu’r disgyblion i godi eu cynnyrch gardd eu hunain,
 • Tyfu llysiau a ffrwythau yn y tŷ gwydr
 • Ail-ddefnyddio cetris argraffu.
 • Casglu sbwriel.
 • Monitro defnydd o ddŵr, trydan ac olew.

The school was awarded the Eco-School green flag in the summer of 2010

Ysgol O. M. Edwards stresses the need to be eco-friendly. This involves:  

 • recycling paper, resources, clothing, stamps;  
 • producing compost from kitchen waste;
 • teaching pupils to grow their own garden produce;
 • growing fruit and vegetables in a greenhouse;
 • re-using printer cartridges;
 • collecting litter;
 • monitoring the use of water, electricity and oil.