E-Ddiogelwch / E-Safety

Digwyddiadau / Events

Mon Apr 06
Pasg/Easter
Tue Apr 07
Pasg/Easter
Wed Apr 08
Pasg/Easter
Thu Apr 09
Pasg/Easter
Fri Apr 10
Pasg/Easter
Sat Apr 11
Pasg/Easter
Sun Apr 12
Pasg/Easter
Mon Apr 13
Pasg/Easter
Tue Apr 14
Pasg/Easter
Wed Apr 15
Pasg/Easter
YsgolOMEdwards RT @wgmin_education: Roeddwn am gofnodi diolch yn gyflym i bob rhiant a gofalwr ar y diwrnod a ddylai fod yn ddiwrnod olaf y tymor. Diolc…
20hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards @CydagCynradd @RobinBala Diolch yn fawr Robin! 😜👍
YsgolOMEdwards Diolch i’r plant sydd wedi bod yn brysur adref ac am ‘Godi Calon’ @GwEGogleddCymru @LlywodraethCym cadwch yn ddiog… https://t.co/mW4mUbcpy6

 

 

    

SIARTER IAITH YN YSGOL O.M.EDWARDS:

Ein nod yw y bydd pob plentyn yn gallu ac yn dewis siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol a thu hwnt ac ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig.

Yn dilyn yr holiadur yn ystod Hydref, mae Swyddogion y Siarter Iaith ar y Cyngor Ysgol wedi penderfynu gweithio ar y mannau gwan yn y data gwe iaith a chanolbwyntio ar y targedau isod.

  • Rydyn ni am i bob plentyn deimlo yn falch o fod yn Gymry
  • Rydyn ni am ddefnyddio mwy o Gymraeg ar y cyfrifiadur
  • Rydyn ni am geisio gwrando a mwynhau mwy o gerddoriaeth yn Gymraeg
  • Rydyn ni am hybu rhieni sydd eisiau help i ddysgu Cymraeg

Yn ystod y flwyddyn, bydd y disgyblion a’r staff yn cydweithio ar drefnu digwyddiadau fydd yn hybu gwaith y Siarter Iaith yma.

Os oes gennych syniadau am weithgareddau fyddai yn ymateb i’r targedau uchod, byddem yn falch iawn o glywed gennych.

 

The Welsh Language Charter at Ysgol O.M.Edwards:

Our vision is that every child is able to, and chooses to speak Welsh fluently in all aspects of school life and beyond, and that they are proud of the Welsh language, culture and traditions.

Following the questionnaire filled in by the pupils in October, the School Council have decided to work on the weaker parts of the language web-data and concentrate on the following targets.

 

  • increase the interest in Welsh contemporary music
  • increase the use of Welsh apps/websites/Welsh S4C programmes and sending messages in Welsh
  • encourage and support parents who are interested in learning the language

 

During the year, the pupils and staff will work together and organise activities to encourage the Welsh Language Charter work.

We would appreciate hearing from you if you have any possible suggestions regarding the above targets.